FANDOM


Asahi OrphanageCharactersDuras
Episode ListHotsuma RenjouIbuki Shikibe
Kanata/Reiga GalleryKuroto HouraiLuka Crosszeria
Luka GalleryLuze CrosszeriaMedia
Mizuki ShikibeRia OtonashiSairi Shinmei
Senshirou FuruoriShusei UsuiSodom
Takashiro GiouToko MurasameTsubaki Shikibe
Tsukumo MurasameUraBoku WikiWakamiya Kanata/Reiga Giou
Yuki GiouYuki SakuraiZweilt Guardian
File:1.pngFile:172134.jpgFile:2.png
File:3.pngFile:Akira.jpgFile:Asahi orphanage.jpg
File:Badge-edit-0.pngFile:Badge-edit-1.pngFile:Badge-edit-2.png
File:Badge-edit-3.pngFile:Badge-edit-4.pngFile:Badge-edit-5.png
File:Badge-edit-6.pngFile:Badge-edit-7.pngFile:Badge-introduction.png
File:Badge-love-0.pngFile:Badge-luckyedit.pngFile:Badge-picture-0.png
File:Badge-picture-1.pngFile:Badge-picture-2.pngFile:Badge-picture-4.png
File:Badge-sayhi.pngFile:Badge-welcome.pngFile:Download.jpg
File:Duras.jpgFile:E58d8523309d6d10c19194b631dd084e1295205134 full.pngFile:Example.jpg
File:Favicon icon.icoFile:Feature.pngFile:Forum new.gif
File:Giou clan uraboku.jpgFile:Giou yuki.jpgFile:Gunsilver.jpg
File:H-uraboku murasametoko.jpgFile:Hotsuma.jpgFile:IMG 20170127 080001.jpg
File:Ibuki Shikibe.jpgFile:Image.jpgFile:Images (8).jpg
File:Images (9).jpgFile:KANATA-sama.jpgFile:Kanata-san.jpg
File:Kanata and yuki.jpgFile:Kanata dream.jpgFile:Kanata uraboku.jpg
File:Kanata yuki.jpgFile:Luka's smile.jpgFile:Luka.jpg
File:Luka and yuki.jpgFile:Luka c.pngFile:Luka shocked.jpg
File:Luka smiling.jpgFile:Luka x.jpgFile:Luka z.jpg
File:Lukaluka.jpgFile:Luze.jpgFile:Mid-villains.jpg
File:Mizuki2.jpgFile:Mizuki Shikibe.jpgFile:Murasame tsukumo.png
File:Neru Pia Blanca.jpgFile:Opasts luze crosszeria.jpgFile:Placeholder item.png
File:Placeholder location.pngFile:Placeholder other.pngFile:Placeholder person.png
File:Reiga-san.jpegFile:ReigaGiou.jpgFile:ReigaGiou2.jpg
File:Reiga .pngFile:Sairi.pngFile:Shusei.jpg
File:Takashiro giou.jpgFile:Toko.jpgFile:Tsubaki Shikibe.jpg
File:Tsukumo1.jpgFile:Tumblr mhepe2NyJ51qibf8wo4 1280.jpgFile:Ura.jpg
File:Ura9.jpgFile:Ura90.jpgFile:Uraboku.jpg
File:Uraboku 1-1.jpgFile:Uraboku characters.jpgFile:Uraboku cover page.jpg
File:Wiki-Preview.pngFile:Wiki-wordmark.pngFile:Wiki.png
File:Yuki O.o.jpgFile:Yuki and kanata.jpg